Overmarken 98

7000 Skærbæk

Middel 3.0
Der er 1 bedømmelser af denne adresse
Udlejer: Ejendomsselskab
Bedøm selv adressen
Værdi for pengene:
Kommunikation:
Beliggenhed:
Tryghed i området:
Børnevenligt område:
Varmekilde:
fjernvarme
Vandskader i nybyggeri - Birch Ejendomme undlader at udbedre
20 Januar 2021 af Svanen
19.1.2021: Har nyligt fået nøgler til rækkehus (Overmarken 98 i 7000 Skærbæk). Opdagede en tydeligt, igangværende vandskade på loftet samme aften. Indberettede straks skaden til akutnr. + afsendte fotodokumentation og beskrivelse i mail dagen derpå. Næstkommende hverdag havde de sendt to folk (den ene byggelederen) ud for at tilse loftsrummet. Vurderingen var at INTET skulle gøres og det tørrer op af sig selv - selvom et spær og tilstødende bjælker synligt er helt opfugtede og der tydeligt hænger frosne vanddråber i undertagets dug, hvor spær og bjælke nedenunder er helt opfugtet. Alt vidner o at der jævnt har sevet kondens/vand ind løbende siden isoleringen blev blæst ind, for papirsulden ligger netop i det område i en stor bunke presset op mod undertagsdugen,s om gør at der siver vand ind. Jeg har ikke skrevet under på at modtage et vandskadet og dermed potentielt sundhedsskadeligt lejemål. Jeg har haft foreslået en nem/billig løsning for Birch Ejendomme, og det er at jeg kan rykke over i en anden bolig, for har ikke taget nuvær. bolig i brug endnu - tværtom har jeg rengjort boligen meget grundigt samme dag jeg fik nøgle og ikke været i den siden. Birch Ejendomme har indtil videre holdt fast i at jeg har skrevet under og de siger jeg kan sige lejemålet op og jeg hæfter dermed for 3 mdr.'s leje. Hvis de ikke tager deres ansvar og forpligtelse iht den gensidige lejekontrakt og lejeloven alvorlig og kommer til besindelse, så må jeg gå videre med LLO i ryggen og det er så ikke kun omkostninger til LLO på 6.000,- der påbeløber sig hos Birch Ejendomme (BE), men også advokat udgifter, kompensation for dobb. husleje, da jeg ikke flytter ind i en vandskadet og potentielt sundhedsskadelig bolig, og så vil jeg søge om erstatning for svie og smerte oveni, for det hér er det sidste jeg skulle ende ud i - at ende i en vandskadet bygning og at der så overhovedet ikke sættes handling bag at udbedre skaderne! Ikke nok med det så kan BE være forberedt på at der ifølge lejeloven vil blive tilsendt håndværker regninger for udbedring af vandskaden, optørring og efterfølgende også div. målinger af fugt, skimmelsvamp osv, for at være sikker på at alt er fjernet fra indemiljøet, som kan medføre usundt indeklima og livsfarlig helbredsskade til følge for beboere. Når det er sagt, så har fremviseren af boligen været en super service-minded og meget hjælpsom ansat hos BE. Opfølgning 20.12021.: Der har så været besigtigelse igen hvor jeg var repræsenteret også til mødet. Der viser sig nu flere fejlkilder med vandindtrængen (loft og hoveddør) og det på loftet endda med endnu synligere råd igang. På det iskolde loft med isdannelse på alle overflader og nu med et helt 3. spær, der også er synligt opfugtet og har næsten helt sort plamage i det område hvor der trænger vand ind, som ligger lige ovenover hoveddøren. Ved fremmøde til besigtigelsen lå der endda vand lige indenfor hoveddøren på hver side af døren og det var trukket næsten en meter ind i boligen. De nyopdagede vandskader bliver ikke engang standset nu. Stadig er svaret fra fra drifts- og byggeleder at alt skal tørre op af sig selv via naturlig ventilation på loftet. Ingen udtørrende foranstaltninger i sigte og ej heller tiltag med at få foretaget destruktive tests, for at se om der skal udskiftning af spærrene til. Kommunen er på nu og LLO, som udlejer er gjort OBS på. Trist at starte en lejeaftale op under sådanne omstændigheder. Jeg står uden tag over hovedet den 1.3. og med dyr husleje til noget jeg ikke kan anvende, da boligen tydeligt er med vandskader, der er til fare for helbred og på sigt også for konstruktionssvækkelse pga råddannelse. Iøvrigt der står der i min kontrakt at lejer er forpligte til at holde boligen frostfri, tja, det gælder vel også udlejer! Lofte tmå iøvrigt ikke være med kondens og slet ikke med is-dannelse! By og byg anvisning 204 og 205 anviser div. foreskifter om byggetekniske reglementer - bl.a. "hvis en bygningsdel er våd mister den sin varmeisolerings evne" OG en bygnings konstruktion skal være tør og "en bygning skal være sundhedsmæssige forsvarlige i hele dens levetid også for allergier mm." Er ikke i tvivl om at udlejer er fuldstændig forkert på den hér! Håber byggesagkyndig hos Kommunen og LLO kan slå igennem for mig nu.

Opret bedømmelse