Borgergade 12

7323 Give

Middel 3.0
Der er 1 bedømmelser af denne adresse
Udlejer: Boligforening
Bedøm selv adressen
Værdi for pengene:
Kommunikation:
Beliggenhed:
Tryghed i området:
Børnevenligt område:
Varmekilde:
Gasselskab
SKIMMELSVAMP hele bygningen
23 September 2020 af Anja Hende
Domea bliver ved med at udleje, trods adskillelige klager, og skimmelangreb i SAMTLIGE af bygningens lejligheder. Kælder oversvømmet gang på gang, rød anmærkning i BBR rapport mv. Hvor ville vi ønske at nogen havde turde advare vores datter:-( Vi er desværre ikke alene. Domeas agenda behandling kunne blandt andet ses i går aftes (22/09/20) kl. 19:30 på TVøst (kan streames) med mindre forseelse af skjulte fejl og mangel i lejemålet end her i vores tilfælde. PAS PÅ JER SELV. Vi er desperate og vil gå ”planken ud”! I skrivende stund kontaktes løbende medierne ligeledes, da vi ikke er blevet hørt – og vi ikke vil affinde os med inhabilitet el.lign. der forhindre danske borgere i at få retssikkerhed. Så længe denne sag ikke afsluttes for vores vedkomne med en acceptable mægling- forligsaftale vil vi fortsat være aktive. Domea – Danmarks største Almennyttig boligforening & Medsammensvorne rænkesmede i Vejle Kommune. - Hvis lejere er mange sårbare, ældre og socialt udsatte mennesker. RETSSIKKERHED MIN BARE RØV!!!!! Domea går fri gang på gang i sager om skimmelsvamp! De ”ligger i med kommunerne” – og i særlig udstrækning i Vejle kommune. Her hyres blot en såkaldt byggesagkyndig til at lave en aftalt rapport. Hér, én sag der starter okt. 2019 – mindre end 3 mnd. efter indflytning og d.d. ikke er afsluttet. Er det fordi: • Vejle Kommune har lyssky aftaler med Domea – De 5 søstre byggeriet/ Bølgen eller én af de andre mange opgaver!? Hvor er aktionen, der resultere i denne lyssky reaktion, der går ud over os borgere? Det er jo TOTALT forrykt at Vejle kommune kan få en byggesagkyndig til at inspicere en bygning der er gennemsyret af skimmelsvamp i konstruktionen og få denne til at konkludere at, alt den skimmelsvamp skyldes en autistisk piges kommode og støvophobning!!!!!??? - og dermed kan Domea igen gå fri... Grundet Vejle Kommunes byggesagsbehandler dennes embedsmisbrug kan de store advokater afvise at det skyldes en konstruktionsfejl i Domeas bygning. Når man anmelder mistanke om skimmelsvamp hos Kommunen skal Kommunen føre tilsyn med lejemålet. Det gør andre kommuner i landet ved at aftale inspektion med LEJER. Mén i Vejle Kommune holdes der møde med Boligforeningen Domea FØR man ser lejemålet! Er det Socialdemokratisk kammerateri, i Vejle? Mindre end ½ år efter afvisning om skimmelsvamp lyder ”jungletrommerne”- at lejere nu opsiges af Domea, grundet skimmelsvamp! (hertil har vi ligeledes dokumentation – ligesom alt andet). • Én er blevet flyttet -dog uden kompensation -eller erstatning for ødelagt inventar mv. • Én har fået besked, men vil ikke flytte, medmindre han får det på skrift. Han er nemlig tidligere vicevært og internt bekendt med Domeas svineri. • Én bor der midlertidig – men oplever allerede et opsvulmet køkkenbord og løst tapet. Han bekymres om tilbagebetalingen af depositum. • Én bor der varigt med 2 små børn. Han oplever ligeledes allerede løst tapet! Altså de FULDSTÆNDIG SAMME symptomer som den stakkels autistiske pige først oplevede – og lejere før hende, som ikke turde kaste sig ud i kampen imod ”Goliat”. Med embedsmisbrug, økonomi udfordring og sygdom mv. er den unge autistiske pige d. 31. jan. 2020 tvunget til at opsige lejemålet (på 8.000kr pr. mnd. – på 2. sal i THYREGOD) Dette bliver så argumentet for at ingen tror på hendes sag. For - Nu er hun jo fraflyttet lejligheden. Her lagde hun og hendes kæreste ca. 86.000kr for ikke at kunne bebo lejemålet – samt alt inventar og personlige ejendele stort set måtte smides ud. Uddannelsestid gik tabt, hunden var syg, kæresten blev syg og måtte stoppe hans selvvalgte værnepligt mm.

Opret bedømmelse